Minder auto’s op de weg


Vroeger reden er aanzienlijk minder auto’s op de snelwegen en overige wegen in het land. Niet iedereen kon zich een auto permitteren in vroegere tijden en mensen werkten in de meeste gevalleen dicht bij hun huis. Velen konden dan ook op de fiets of zelfs lopend naar het werk toe. Los van het feit dat een en ander natuurlijk veel beter was voor het milieu was het ook een stuk veiliger op de weg. Er gebeurde eenvoudigweg minder ongelukken en files bestonden er nog amper in vroegere tijden. Zoals iedereen weet is dat tegenwoordig wel een ander verhaald, het aantal files in de ochtendspits is niet meer te overzien en ook gebeuren er relatief veel ongelukken. Ook de premie voor autoverzekeringen was toen veel lager, niet in de laatste plaats omdat er gewoonweg dus minder ongelukken plaatsvonden met als gevolg minder schade.

Autoloze zondag

Wie herinnert zich nog de autoloze zondag, ingesteld door de overheid, waarbij het automobilisten werd verboden om op zondag voertuigen met een verbrandingsmotor te gebruiken. In 1973 bijvoorbeeld kwam de beruchte oliecrisis waarbij de oliekraan voor onder andere Nederland werd dichtgedraaid en er een groot tekort aan olie ontstond. Dus om het oliegebruik vervolgens in te perken werd de autoloze zondag ingevoerd. Dat resulteerde in bijna spookachtige lege snelwegen waar mensen op de rolschaats of met de fiets overheen reden. Het verbod overigens niet alleen voor auto’s over de weg maar ook voor het verkeer over water en door de lucht. Wel werd er een uitzondering gemaakt voor bijvoorbeeld de politie en ambulances, dus voertuigen die moeten worden ingezet om belangrijke taken te kunnen vervullen. Het was overigens niet toegestaan om op de snelwegen te fietsen tijdens een autoloze zondag, maar mensen deden het toch. Maar het verbod werd omzeild door bijvoorbeeld zaterdagavond te gaan rijden en zondagavond, waardoor er per saldo ongeveer dezelfde hoeveelheid olie werd verbruikt door de automobilisten op de openbare wegen.

Nog een navigatiesystemen

Ook was er vroeger natuurlijk nog geen smartphone of Tom Tom die je de weg konden wijzen als je naar een onbekende bestemming moest rijden. Veel mensen maakten dan ook gebruik van kaarten en/of de wegenatlas van de ANWB. Het had ook wel iets romantisch natuurlijk om ter voorbereiding op de vakantie met het gezin de route op een kaart uit te tekenen en te bekijken. Tegenwoordig gebruikt zo goed als iedereen navigatieapps om op de plaats van bestemming te komen.